Βιβλιοπαρουσίαση

Αστρική Προβολή

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

YRAM, Αστρική Προβολή, Μετφ. Ανδρέας Τσάκαλης, Αθήνα 1986, σελ. 196

Αστastralρική προβολή! Είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει μια πραγματικότητα; Μπορούν να την πετύχουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλει η προσωπι8κότητά τους και η θέση τους στο κοινωνικό κατεστημένο; Ποιές είναι οι ηθικές αξίες που προβάλλονται αναγκαστικά σε μια τέτοιου είδους εμπειρία;

 

Πολλά τα ερωτηματικά τα οποία επιχειρούνται να απαντηθούν, με κεντρικό γνώμονα τις απειράριθμες άγνωστες δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος όχι απλώς δεν εμφανίζεται ως άμοιρος του πεπρωμένου του, αλλά ουσιαστικά παρουσιάζεται ως δημιουργός του. Είτε έχουμε επίγνωση είτε όχι, κρύβουμε μέσα μας την προμηθεϊκή φωτιά, ένα σπινθήρα της θεϊκής υπόστασης, και η αστρική προβολή είναι δυνατόν να αποτελέσει για κάποιους ένα πολύτιμο εργαλείο στην αναζήτηση της βαθύτερης ύπαρξής τους.

Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να αναζητήσουν τις βαθύτερες αιτίες που κρύβονται πίσω από τα αποτελέσματα, θα διαπιστώσουν ότι τούτο το πολύτιμο εργαλείο δεν ενδείκνυται για άσκοπες αστρικές περιπλανήσεις, ούτε αποτελεί αυτοσκοπό. Η κάθε εμπειρία οφείλει να υποβάλλεται στην κριτική εξέταση της λογικής, γιατί η αξία της κρίνεται σύμφωνα με το πόσο είναι πρακτικά εφαρμόσιμη στους ορατούς κόσμους της φυσικής συνείδησης.

Σε όλο το έργο προβάλλεται έντονα ένα γιατί, που αληθινά ανήκει σε όλους μας και αντιπροσωπεύει την εναγώνια αναζήτηση της υπαρξιακής μας πραγματικότητας. Αν θέλαμε, λοιπόν, να δώσουμε ένα διαφορετικό τίτλο σε αυτή τη μελέτη, θα την ονομάζαμε «Αναζητώντας την Αιτία». Εκεί στοχεύει και στοχεύει καλά!