Βιβλιοπαρουσίαση

Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

D. Hargreaves, Η Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής, Εκδόσεις Fagotto, Αθήνα 2004, σελ. 397

anaptyxiakh

Ο συγγραφέας του βιβλίου επιχειρεί να διερευνήσει τα θεμελιώδη ζητήματα της μουσικής ανάπτυξης των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Η εργασία του αντιστοιχεί σε ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο το οποίο αναλύει με έναν κριτικό, κοινωνιολογικό και αποτιμιτικό τρόπο την πολυδιάστατη φύση της μουσικής συμπεριφοράς. Κινείται σε δύο βασικές κατευθυντηριες γραμμές: κάνει μία ανασκόπηση των ερευνητικών δεδομένων, των διαφορετικών θεωριών και των μεθοδολογιών που σχετίζονται με την αναπτυξιακή μελέτη της μουσικής ενώ παράλληλα προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο, κάνοντας προβλέψεις για την πιθανή πορεία αυτού του παρθένου ερευνητικού πεδίου.

 

Πολλοί ψυχολόγοι και ερευνητές το θεωρούν ως το πρώτο βιβλίο που συνδέει την αναπτυξιακή ψυχολογία με τη μουσική εκπαίδευση, υιοθετώντας μια θεωρητική αλλά και πρακτική ανάλυση. Απευθύνεται όχι μόνο στους σπουδαστές των τμημάτων μουσικής, ψυχολογίας και μουσικής αλλά σε κάθε αναγνώστη που θέλει να ενημερωθεί για τις διεργασίες που καθορίζουν τη μουσική αντίληψη, τη σκέψη και την μουσική επίδοση των παιδιών. Τέλος, απευθύνεται σε όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν την σχέση τους με την μουσική ως μια συνειδητή πορεία εξέλιξης, επίτευξης εσωτερικής αρμονίας και γαλήνης.